Cymru

Croeso i Busnes yn y Gymuned yng Nghymru

Elusen unigryw ydym ni sy'n cael ein harwain gan fusnesau ac sy'n hyrwyddo busnes cyfrifol. Mae gennym hanes cadarn dros 25 mlynedd yng Nghymru ac rydym yn gweithio'n agos â mwy na 200 o gwmnïau lleol yn rhychwantu busnesau bach a chanolig eu maint (BBaCh) i gorfforaethau mawr.

Blaenoriaethau Cymru

Rydym am i fusnesau yng Nghymru wneud yn fawr o fanteision masnachol arferion busnes cyfrifol tra'n gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl ac amgylchedd Cymru.

Darllen mwy

Yr hyn rydyn ni'n ei gynnig

Mae ein cynnyrch a'n gwasanaethau yn helpu cwmnïau i reoli, mesur a chyfathrebu eu harferion busnes cyfrifol, tra bod ein rhaglenni'n galluogi busnesau i fynd i'r afael â'r materion cymdeithasol allweddol yng Nghymru.

Darllen mwy

   Wales / Cymru

Location tags: